Údržba

image1V rámci údržby zabezpečujeme všetky nevyhnutné práce a činnosti vyžadované technologickými potrebami nehnuteľnosti v súlade s jej charakterom,potrebné pre dosiahnutie dlhodobo spoľahlivej,efektívnej a bezpečnej prevádzky ako napríklad:

  • preventívna údržba technológií budov
  • zimná a letná údržba komunikácií a spevnených exteriérových plôch
  • výkon drobných, stredných a generálnych opráv
  • výkon maliarskych, stolárskych a murárskych prác
  • odstraňovanie závad zistených na základe vykonaných pravidelných revízií
  • dodávky a výmeny náhradných dielov
  • údržba exteriérovej zelene