Prevádzka

image1V rámci prevádzkovania zabezpečujeme všetky nevyhnutné technické a administratívne činnosti v súlade s jej charakterom a účelom ako napríklad:

  • vypracovanie a vedenie predpísanej prevádzkovej dokumentácie
  • výkon predpísaných revíznych prehliadok podľa platných zákonov
  • výkon pravidelných kontrol na úseku PO a BOZP
  • zabezpečenie nepretržitej pohotovostnej služby
  • dodávky a výmeny spotrebných materiálov
  • prevádzka technických zariadení a súborov
  • strážne, recepčné a poštové služby
  • kontrola dodávok energií a médií
  • čistacie práce