Manažment

image1V rámci manažmentu zabezpečujeme nákup a riadenie všetkých ďalších činností poskytovaných tretími stranami a vyžadované prevádzkovými potrebami nehnuteľnosti v súlade s jej charakterom ako napríklad:

  • prevádzková agenda (energetika, ŽP, PO, BOZP, CO)
  • právny, obchodný a ekonomický servis
  • odpadové hospodárstvo
  • ostraha, recepcia, podateľňa
  • doprava a logistika
  • správa registratúry
  • špecializovaný servis
  • upratovacie práce