Pre našich klientov spravujeme

  • 100.000 m2 kancelárií
  • 100.000 m2 obchodných prevádzok
  • 50.000 m2 priemyselných a logistických hál
  • 250.000 m2 zelene a spevnených vonkajších plôch