Optimal TFM Partner – technická správa nehnuteľností

image1Sme spoločnosťou zaoberajúcou sa stavebnou činnosťou a komplexnou správou nehnuteľností s cieľom dosiahnutia maximálnych synergií potrebných pre optimalizáciu prevádzkových nákladov.

Naša spoločnosť má ambíciu stať sa majiteľom a správcom nehnuteľností viac ako dodávateľom – partnerom na trhu služieb vďaka poskytovaniu sofistikovaného produktu postaveného na základných kvalitatívnych hodnotách spoločnosti, ktorými sú:

Profesionalita, Korektnosť, Komplexnosť

Prinášame svojim klientom nie len profesionálnu starostlivosť o nehnuteľnosť a jej technológie, ale predovšetkým výhodu optimalizácie prevádzkových nákladov a cash-flow ako aj vysokú efektivitu vlastných riadiacich procesov vzhľadom na úzku paušalizovanú spoluprácu s jediným partnerom preberajúcim kompletnú zodpovednosť za výsledok.

Optimal TFM Partner disponuje v rámci Slovenskej republiky tímom s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti dodávok služieb a odbornými pracovníkmi organizovanými regionálne v pobočkách v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach, Trenčíne a Trnave.

Kvalita

Kvalita pre nás nie je slovo. Je to záväzok dosiahnutia spokojnosti našich klientov, ku ktorému pristupujeme s prirodzenou zodpovednosťou. Úcta k našim klientom a rešpektovanie ich požiadaviek sú základom nášho korektného obchodného vzťahu, ktorý chceme kvalitou našich služieb dlhodobo pestovať. Aj vďaka tomu dokážeme poskytovať nadštandardné záruky.

Spoločnosť má poistenie zodpovednosti s limitom plnenia 5mil.EUR

Spoločnosť má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality od roku 2009 a enviromentu od roku 2010.

cert kvcert env