Optimal TFM Partner | a technical facility management company

Optimal TFM Partner s.r.o.
Černyševského 26
Bratislava 851 01

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
IČO 36779768
DIČ: 2022398235
IČ DPH SK2022398235

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.