Kariéra

image1

Prevadzkový elektrikár

  • platná vyhláška o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Pracovníci kotolní

  • odborná spôsobilosť k obsluhe vyhradených plynových zariadení
  • odborná spôsobilosť pre obsluhu tlakových nádob stabilných
  • odborná spôsobilosť k obsluhe nízkotlakových kotlov

Manažér energetiky

Pracovník BOZP a PO

Revízny technik elektrických zariadení

Revízny technik plynových zariadení

Revízny technik tlakových zariadení

Inštalatér

Enviro-technik

Zásobovač

Spoločnosť nearchivuje a neeviduje v žiadnej databáze osobné údaje zaslané prípadnými uchádzačmi o pracovné miesta.